🔺 اختصاص۱۰ درصد بودجه دانشگاه ها به ساخت خوابگاه های متاهلی/افزایش صد میلیونی تسهیلات ازدواج

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اختصاص۱۰ درصد بودجه دانشگاه ها به ساخت خوابگاه های متاهلی/افزایش صد میلیونی تسهیلات ازدواج

🔺 اختصاص۱۰ درصد بودجه دانشگاه ها به ساخت خوابگاه های متاهلی/افزایش صد میلیونی تسهیلات ازدواج

🔺 اختصاص۱۰ درصد بودجه دانشگاه ها به ساخت خوابگاه های متاهلی/افزایش صد میلیونی تسهیلات ازدواج

🔹 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیان تفسیر بخش‌های دانشگاهی «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»با تاکید بر اینکه بر اساس این قانون باید نهضت خوابگاه‌های متاهلی را در دانشگاه‌ها راه بیندازیم، گفت: باید حداقل ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و تملک دارایی به خوابگاه متاهلی جهت احداث، تکمیل،تعمیر و تجهیز اختصاص یابد.

ادامه مطلب ...
popup