🔺 هنوز کمیسیون حقوقی وارد بررسی طرح‌های مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 هنوز کمیسیون حقوقی وارد بررسی طرح‌های مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

🔺 هنوز کمیسیون حقوقی وارد بررسی طرح‌های مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

🔺 هنوز کمیسیون حقوقی وارد بررسی طرح‌های مربوط به ثبت سند مالکیت خودرو نشده است

🔹 یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت که هنوز این کمیسیون وارد بررسی طرح‌های مربوط به سند مالکیت خودرو نشده است اما قطعا باید مجلس برای رفع گرفتاری مردم در این باره تصمیم‌گیری کند.

ادامه مطلب ...
popup