🔺 لهستان نسبت به تشدید بحران مرزی با بلاروس هشدار داد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 لهستان نسبت به تشدید بحران مرزی با بلاروس هشدار داد

🔹 ماتئوس موراویسکی نخست وزیر لهستان هشدار داد، بحران مهاجران در مرز بلاروس می تواند مقدمه ای برای «اوضاعی به مراتب وخیم تر باشد»؛ هشداری که همزمان با ادعای گارد مرزی لهستان درباره نقش نیروهای بلاروس در هدایت پناهجویان و مهاجران به مرز این کشور مطرح شده است.

ادامه مطلب ...
popup