🔺 دانشگاه های کردستان مرکز مهمی برای اقلیم کردستان است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 دانشگاه های کردستان مرکز مهمی برای اقلیم کردستان است

🔺 دانشگاه های کردستان مرکز مهمی برای اقلیم کردستان است

🔺 دانشگاه های کردستان مرکز مهمی برای اقلیم کردستان است

🔹 وزیر کشور گفت: بی تردید استان کردستان می تواند مرکز مهمی برای کل منطقه باشد؛ دانشگاه های کردستان می تواند مرکز مهمی برای توسعه علم در اقلیم کردستان باشد و مردم کرد عراق بدانند که در دانشگاه های ما به روی آنها باز است.

ادامه مطلب ...
popup