🔺 قول مساعد وزیر ورزش برای تامین و تخصیص امکانات و اعتبارات لازم ورزشی شهرستان‌های قوچان و فاروج

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 قول مساعد وزیر ورزش برای تامین و تخصیص امکانات و اعتبارات لازم ورزشی شهرستان‌های قوچان و فاروج

🔺 قول مساعد وزیر ورزش برای تامین و تخصیص امکانات و اعتبارات لازم ورزشی شهرستان‌های قوچان و فاروج

🔹 نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس گفت: با پیگیری های انجام شده وزیر ورزش برای تامین و تخصیص امکانات و اعتبارات لازم ورزشی شهرستان‌های قوچان و فاروج قول مساعد دادند.

ادامه مطلب ...
popup