🔺 ارکانی: وزیر اقتصاد درباره تعارض منافع اعضای بورس حساسیت داشته باشد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ارکانی: وزیر اقتصاد درباره تعارض منافع اعضای بورس حساسیت داشته باشد

🔺 ارکانی: وزیر اقتصاد درباره تعارض منافع اعضای بورس حساسیت داشته باشد

🔺 ارکانی: وزیر اقتصاد درباره تعارض منافع اعضای بورس حساسیت داشته باشد

🔹 یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: استعفای عضو جدید شورای عالی بورس نشان داد که وزیر اقتصاد باید قبل از معرفی اعضا به هیات دولت نسبت به تعارض منافع آنها در بورس حساس باشد.

ادامه مطلب ...
popup