🔺 دادستانی اقدام کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن در برخی کشتارگاه‌ها را تایید کرد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دادستانی اقدام کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن در برخی کشتارگاه‌ها را تایید کرد

🔺 دادستانی اقدام کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن در برخی کشتارگاه‌ها را تایید کرد

🔺 دادستانی اقدام کشتار و ذبح دام‌های ماده و آبستن در برخی کشتارگاه‌ها را تایید کرد

🔹 در پی اطلاع معاون دادستان تهران از ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر، مرتضی تورک معاون در امور حقوق عامه صبح امروز به صورت سرزده به محل کشتارگاه مراجعه کرد و مشاهدات میدانی نشان داد که اعلام گزارش ذبح دام‌های آبستن در این کشتارگاه صحت داشته است.

ادامه مطلب ...
popup