🔺 ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت

🔺 ظرفیت فروش ۴۰ هزار میلیارد تومانی اموال مازاد دولت

🔹 مدیرکل دفتر مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت و فروش ۹۸۰ میلیارد تومان آن خبر داد و گفت: ظرفیت مزایده و فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت وجود دارد.

ادامه مطلب ...
popup