🔺 اصلاح نظام اداری سازمان ها و ادارات با روحیه بسیجی ضروری است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اصلاح نظام اداری سازمان ها و ادارات با روحیه بسیجی ضروری است

🔺 اصلاح نظام اداری سازمان ها و ادارات با روحیه بسیجی ضروری است

🔺 اصلاح نظام اداری سازمان ها و ادارات با روحیه بسیجی ضروری است

🔹 رئیس جمهور با اشاره به نقش و تاثیر ترویج فرهنگ و روحیه بسیجی در همه امور زندگی فردی و اجتماعی، گفت: بسیجی در هر سازمان و اداره‌ای باید پرچم برافراشته ارزش‌های انقلابی، دلسوزی برای رسیدگی به مشکلات مردم و دعوت به صداقت و پاکی باشد.

ادامه مطلب ...
popup