🔺 هراس رژیم اشغالگر قدس از آغاز مذاکرات

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 هراس رژیم اشغالگر قدس از آغاز مذاکرات

🔺 هراس رژیم اشغالگر قدس از آغاز مذاکرات

🔹 رژیم اشغالگر قدس با نزدیک شدن به تاریخ آغاز مذاکرات هسته ای کارزاری برای تخریب مذاکرات و گسترش ایران‌هراسی به راه انداخته است. طرف‌های غربی اگر واقعا به دنبال دستیابی به نتایج ملموس از مذاکرات‌ آتی هستند باید رفتارهای این رژیم و نقش مخرب آن را مدیریت کنند.

ادامه مطلب ...
popup