🔺 باید از پایبندی انگلیس به مقررات مربوط به ماهیگیری مطمئن شویم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 باید از پایبندی انگلیس به مقررات مربوط به ماهیگیری مطمئن شویم

🔹 نخست وزیر فرانسه امروز طی سخنانی گفت که پاریس و بروکسل به دنبال کسب اطمینان از انجام تعهدات انگلیس به توافقات انجام شده با اتحادیه اروپا در زمینه مجوزهای ماهیگیری در دوران پسا برگزیت هستند.

ادامه مطلب ...
popup