🔺 جلوگیری از گلوگاه‌های فساد خیز در تعاونی‌ها

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جلوگیری از گلوگاه‌های فساد خیز در تعاونی‌ها

🔺 جلوگیری از گلوگاه‌های فساد خیز در تعاونی‌ها

🔹 معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اصلاح ساختار و جلوگیری از گلوگاه‌های فساد خیز در تعاونی‌ها به دو شکل نظارت بیرونی (بخش دولتی تعاون) و نظارت درونی (از طریق اعضای مجمع عمومی در مجامع سالانه تعاونی‌ها) تاکید کرد.

ادامه مطلب ...
popup