🔺 سلاح مقاومت ستون فقرات عراق است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سلاح مقاومت ستون فقرات عراق است

🔺 سلاح مقاومت ستون فقرات عراق است

🔹 رئیس گروه نویسندگان عراق در گفت و گو با ایرنا از خدمت متقابل اشغالگری و تروریسم و دلیل مخالفت های برخی طرف ها با سلاح مقاومت با وجود آگاهی به تعیین کنندگی این سلاح در تامین حاکمیت و پایداری کشور می گوید و معتقد است که گروه های مقاومت و سلاح آن ستون فقرات عراق هستند.

ادامه مطلب ...
popup