🔺 مردم که تکیه گاه های اصلی کشور هستند را با دسته بندی های مختلف جدا کرده ایم/ انقلابی گری یعنی عدل، عقل و حرمت انسان ها در تصمیم ها نمایان باشد/ در دفاع مقدس با فرهنگ به میدان جنگ رفتیم، نه با قدرت نظامی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 مردم که تکیه گاه های اصلی کشور هستند را با دسته بندی های مختلف جدا کرده ایم/ انقلابی گری یعنی عدل، عقل و حرمت انسان ها در تصمیم ها نمایان باشد/ در دفاع مقدس با فرهنگ به میدان جنگ رفتیم، نه با قدرت نظامی

🔺 مردم که تکیه گاه های اصلی کشور هستند را با دسته بندی های مختلف جدا کرده ایم/ انقلابی گری یعنی عدل، عقل و حرمت انسان ها در تصمیم ها نمایان باشد/ در دفاع مقدس با فرهنگ به میدان جنگ رفتیم، نه با قدرت نظامی

🔹 رئیس مجلس با تاکید بر این که زمانی که از انقلابی گری حرف می زنیم باید عدل و عقل و حرمت انسان ها در تصمیم های ما پیدا باشد گفت: در دوران دفاع مقدس رزمندگان عناصر اصلی بودند اما امروز و در جنگ اقتصادی، شهروندان و به صورت کلی مردم در تصمیمات مهم نیستند و درحالی که مردم تکیه گاه اصلی کشور هستند ما آنها را با دسته بندی های مختلف جدا کرده ایم. وی همچنین با اشاره به 2.5 برابر شدن بودجه فرهنگی در سال 1400 نسبت به سال قبل گفت: از آن جایی که در این حوزه مهم، هم نقشه راه نداریم و هم در به کارگیری و استفاده از فرهنگ ناشیانه عمل می کنیم به نتیجه نمی رسیم.

ادامه مطلب ...
popup