🔺 دولت آمریکا در حال بازنگری جریان تحریم‌ها/ برای بی اثر کردن تحریم‌ باید کارکرد تحریم را شناخت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 دولت آمریکا در حال بازنگری جریان تحریم‌ها/ برای بی اثر کردن تحریم‌ باید کارکرد تحریم را شناخت

🔺 دولت آمریکا در حال بازنگری جریان تحریم‌ها/ برای بی اثر کردن تحریم‌ باید کارکرد تحریم را شناخت

🔹 تحریم‌ها خاصیتی متناوب دارند و پس از مدتی تاثیر آنها کاهش می‌یابد؛ به عقیده برخی کارشناسان در حال حاضر آمریکا در حال بازنگری تحریم‌های خود علیه ایران است و در این بین عدم شناخت درست انواع تحریم‌ها و کارکرد آن سبب بروز مشکلات متعددی در کشور شده است.

ادامه مطلب ...
popup