🔺 عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

🔺 عملکرد شبکه بانکی در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران زیر ذره‌بین کمیسیون اقتصادی

🔹 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: به زودی کمیسیون اقتصادی از مسئولین بانک مرکزی و مجموعه بانکی کشور در خصوص عملکرد آنها در زمینه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی و مهلت تمدید شده اجرای آن گزارش دریافت می‌کند.

ادامه مطلب ...
popup