🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های اول تا نهم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های اول تا نهم

🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های اول تا نهم

🔹 سکانداری محمدمهدی اسماعیلی در وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سوم آذر ۱۴۰۰ در حالی نزدیک به ۹۰ روز می‌شود که وی در این بازه زمانی ۱۸ گام مهم و اجرایی را در آسیب‌شناسی و توسعه هنرهای نمایشی برداشته است؛ در این گزارش بر ۹ گام ابتدایی او درنگ می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup