🔺 همه متجاوزان باید سرزمین یمن را ترک کنند

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 همه متجاوزان باید سرزمین یمن را ترک کنند

🔺 همه متجاوزان باید سرزمین یمن را ترک کنند

🔹 سفیر یمن در تهران با تاکید بر اینکه خواسته‌های مردم یمن در برابر متجاوزان به حق است، گفت: همه متجاوزان باید این سرزمین را ترک کنند و خواسته دیگر مردم یمن پرداخت غرامت عادلانه از سوی متجاوزان به مردم یمن به خاطر تحمیل این جنگ چند ساله است.

ادامه مطلب ...
popup