🔺 جزئیات جلسه کمیته دستمزد/ مخالفت کارگران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 جزئیات جلسه کمیته دستمزد/ مخالفت کارگران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

🔺 جزئیات جلسه کمیته دستمزد/ مخالفت کارگران با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

🔹 عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقه‌ای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.

ادامه مطلب ...
popup