🔺 انتقاداتی که از طرف مجلس نسبت به دولت مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ضعف دولت نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 انتقاداتی که از طرف مجلس نسبت به دولت مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ضعف دولت نیست

🔺 انتقاداتی که از طرف مجلس نسبت به دولت مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ضعف دولت نیست

🔺 انتقاداتی که از طرف مجلس نسبت به دولت مطرح می‌شود، نشان‌دهنده ضعف دولت نیست

🔹 یک فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه هنوز زمان کافی برای نقد اقدامات دولت نگذشته است، گفت: البته طبیعتا مجلس صلاحیت نقد اقدامات دولت را دارد و اگر نقدی هم از طرف مجلس به دولت وارد می‌شود، به معنای ناتوانی و ضعف دولت نیست.

ادامه مطلب ...
popup