🔺 تسهیلات هنگ‌کنگ برای شرکت شهروندانش در چین در انتخابات پارلمانی

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تسهیلات هنگ‌کنگ برای شرکت شهروندانش در چین در انتخابات پارلمانی

🔺 تسهیلات هنگ‌کنگ برای شرکت شهروندانش در چین در انتخابات پارلمانی

🔹 رئیس اجرایی دولتشهر هنگ‌کنگ امروز سه‌شنبه اظهار کرد، مقامهای این دولتشهر قصد دارند حوزه‌های رای گیری را در مرز با سرزمین اصلی چین با هدف تسهیل رای دادن هنگ کنگی‌های ساکن آنجا در انتخابات پارلمانی پیش رو برقرار سازند.

ادامه مطلب ...
popup