🔺 وزیر کشور: روحیه مردمی، انقلابی و خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 وزیر کشور: روحیه مردمی، انقلابی و خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

🔺 وزیر کشور: روحیه مردمی، انقلابی و خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

🔺 وزیر کشور: روحیه مردمی، انقلابی و خودشکوفایی راز ماندگاری بسیج است

🔹 وزیر کشور، روحیه مردمی، انقلابی و خودشکوفایی را راز ماندگاری بسیج توصیف کرد و نوشت: ایران بیش از هر دوران تاریخی به همدلی، هم افزایی و تلاش واحد برای عبور از تنگناهای تحریمی و مشکلات معیشتی و اقتصادی نیاز دارد و این مهم در گرو یکدلی و بسیج امکانات و منابع کشور است.

ادامه مطلب ...
popup