🔺 مکرون نگران تبعات امنیتی اعتراضات کرونایی در جزایر فرامرزی فرانسه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 مکرون نگران تبعات امنیتی اعتراضات کرونایی در جزایر فرامرزی فرانسه

🔺 مکرون نگران تبعات امنیتی اعتراضات کرونایی در جزایر فرامرزی فرانسه

🔹 اعتراضات به واکسن اجباری و محدودیت های کرونایی درمجمع الجزایر گوادلوپ، دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را نگران تبعات امنیتی این ناآرامی ها در اراضی فرامرزی این کشور و خارج شدن کنترل این مناطق از کنترل دولت مرکزی کرده است.

ادامه مطلب ...
popup