🔺 بسیج امروز به مکتبی انسان‌ساز تبدیل شده است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بسیج امروز به مکتبی انسان‌ساز تبدیل شده است

🔺 بسیج امروز به مکتبی انسان‌ساز تبدیل شده است

🔹 معاون اجرایی و فرمانده بسیج ارتش، گفت: امروز بسیج از حیطه اشخاص و افراد عبور کرده و به مکتبی انسان‌ساز تبدیل شده که در آن ایثار، ازخودگذشتگی و فداکاری از ویژگی‌های بارز معتقدان به این آرمان متعالی به‌شمار می‌رود.

ادامه مطلب ...
popup