🔺 تحمیل یک میلیون دلار هزینه برای تاخیر در تخلیه کشتی‌ها /پرداخت هزینه از خزانه دولت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تحمیل یک میلیون دلار هزینه برای تاخیر در تخلیه کشتی‌ها /پرداخت هزینه از خزانه دولت

🔺 تحمیل یک میلیون دلار هزینه برای تاخیر در تخلیه کشتی‌ها /پرداخت هزینه از خزانه دولت

🔺 تحمیل یک میلیون دلار هزینه برای تاخیر در تخلیه کشتی‌ها /پرداخت هزینه از خزانه دولت

🔹 اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی ضمن اشاره به اینکه افزایش واردات توسط بخش دولتی به حمل و نقل داخلی فشار زیادی وارد کرده است، گفت: این حجم از واردات موجب شده تا روزانه یک میلیون دلار هزینه دموراژ به اقتصاد کشور تحمیل شود و با توجه به اینکه ۸۰ درصد این کشتی ها متعلق به شرکت‌های دولتی است هزینه دموراژ آنها نیز از خزانه دولت پرداخت می شود.

ادامه مطلب ...
popup