🔺 ارمنستان: آماده برقراری روابط با ترکیه بدون پیش شرط هستیم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ارمنستان: آماده برقراری روابط با ترکیه بدون پیش شرط هستیم

🔺 ارمنستان: آماده برقراری روابط با ترکیه بدون پیش شرط هستیم

🔹 سخنگوی وزارت امور خارجه ارمنستان به خبرگزاری تاس گفت، مقامهای این کشور روسیه را در جریان آمادگی خود برای برقراری روابط با ترکیه بدون پیش شرط بعد از اعلام آمادگی قبلی مسکو برای حمایت از این فرآیند، قرار داده‌اند.

ادامه مطلب ...
popup