🔺 تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از ذبح دام‌های آبستن/عاملان تحت پیگرد قرار می‌گیرند

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از ذبح دام‌های آبستن/عاملان تحت پیگرد قرار می‌گیرند

🔺 تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از ذبح دام‌های آبستن/عاملان تحت پیگرد قرار می‌گیرند

🔺 تشدید نظارت‌ها برای جلوگیری از ذبح دام‌های آبستن/عاملان تحت پیگرد قرار می‌گیرند

🔹 رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن اشاره به اینکه با تشدید نظارت در کشتارگاه‌ها و با اعمال ضوابط پیشگیرانه از ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه‌ها جلوگیری می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که عاملان ذبح دام مولد تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب ...
popup