🔺 اسماعیلی: دولت بر دسترسی به اطلاعات،شفافیت و مبارزه با فساد تاکید دارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اسماعیلی: دولت بر دسترسی به اطلاعات،شفافیت و مبارزه با فساد تاکید دارد

🔺 اسماعیلی: دولت بر دسترسی به اطلاعات،شفافیت و مبارزه با فساد تاکید دارد

🔺 اسماعیلی: دولت بر دسترسی به اطلاعات،شفافیت و مبارزه با فساد تاکید دارد

🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: با عزمی که دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد دارد، استفاده از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند گام جدید برای شفافیت و مبارزه با فساد باشد و دستگاه‌های اداری می‌بایست به شکلی مدیریت شوند که زمینه‌های بروز فساد در آن‌ها از بین برود.

ادامه مطلب ...
popup