🔺 عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت

🔺 عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت

🔺 عملیات کشاورزی مکانیزه در شالیزارهای کشور به ۶۵درصد افزایش یافت

🔹 رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: با حمایت همه جانبه دولت هم اکنون نیمی از مجموع ۶۱۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری کشور عملیات کاشت مکانیزه انجام و ۶۵ درصد آن به صورت مکانیزه برداشت می شود.

ادامه مطلب ...
popup