🔺 ایران خواستار کمک های موثر برای مقابله کشورها با قاچاق انسان شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ایران خواستار کمک های موثر برای مقابله کشورها با قاچاق انسان شد

🔺 ایران خواستار کمک های موثر برای مقابله کشورها با قاچاق انسان شد

🔹 سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، جامعه بین المللی را به ارائه کمک های فنی متناسب، در دسترس و اثربخش به کشورها به منظور مقابله مؤثر با قاچاق انسان فرا می خواند.

ادامه مطلب ...
popup