🔺 پلاسخارت: مقامات و احزاب عراق نتایج انتخابات را به رسمیت بشناسند/ مدرکی از تقلب وجود ندارد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 پلاسخارت: مقامات و احزاب عراق نتایج انتخابات را به رسمیت بشناسند/ مدرکی از تقلب وجود ندارد

🔺 پلاسخارت: مقامات و احزاب عراق نتایج انتخابات را به رسمیت بشناسند/ مدرکی از تقلب وجود ندارد

🔺 پلاسخارت: مقامات و احزاب عراق نتایج انتخابات را به رسمیت بشناسند/ مدرکی از تقلب وجود ندارد

🔹 پلاسخارت در گزارش امروز خود در سازمان ملل گفت، انتخابات اکتبر عراق به طور کلی سالم ارزیابی شد و از مقامات و احزاب عراق خواست نتایج انتخابات پارلمانی عراق را به رسمیت بشناسند.

ادامه مطلب ...
popup