🔺 تاکید ایران بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 تاکید ایران بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان

🔺 تاکید ایران بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان

🔺 تاکید ایران بر تعهدات خود در زمینه مقابله با قاچاق انسان

🔹 مجید تخت روانچی،سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد ملل متحد در نیویورک در جریان نشست عالی رتبه مجمع عمومی ملل متحد تحت عنوان ارزیابی برنامه جهانی اقدام علیه قاچاق انسان گفت: ایران جامعه بین المللی را به ارائه کمک‌های فنی متناسب، در دسترس و اثربخش به کشورها به منظور مقابله مؤثر با این جرم فرا می‌خواند.

ادامه مطلب ...
popup