🔺 ساماندهی سفر عراقی‌ها از اولویت‌های ایران است

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 ساماندهی سفر عراقی‌ها از اولویت‌های ایران است

🔺 ساماندهی سفر عراقی‌ها از اولویت‌های ایران است

🔹 معاون گردشگری در دیدار با سفیر ایران در عراق تاکید کرد: ساماندهی وضعیت گردشگران عراقی، تلاش برای توزیع جغرافیایی سفر آن‌ها در سراسر کشور و افزایش مدت زمان ماندگاری‌ آن‌ها از اولویت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مواجهه با بازار گردشگری عراق است.

ادامه مطلب ...
popup