🔺 افتضاح سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و پاسخ کوبنده ایران

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 افتضاح سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و پاسخ کوبنده ایران

🔺 افتضاح سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و پاسخ کوبنده ایران

🔺 افتضاح سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل و پاسخ کوبنده ایران

🔹 رژیم صهیونیستی که همواره برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش علیه ملت مظلوم فلسطین، اتهام پراکنی علیه ایران و محور مقاومت را در دستور کار خود دارد، با انجام افتضاحی در یکی از کمیته های سازمان ملل سعی در پیشبرد این پروژه شوم خود داشت که با پاسخ قاطع و کوبنده ایران ناکام ماند.

ادامه مطلب ...
popup