🔺 اجلاس اکو فرصتی مغتنم برای گفت وگو و کاهش تنش در منطقه

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 اجلاس اکو فرصتی مغتنم برای گفت وگو و کاهش تنش در منطقه

🔺 اجلاس اکو فرصتی مغتنم برای گفت وگو و کاهش تنش در منطقه

🔺 اجلاس اکو فرصتی مغتنم برای گفت وگو و کاهش تنش در منطقه

🔹 دبیرکل اسبق سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با بیان این که اگر بخواهیم اکو را فعال کنیم و سیاست خارجی و تجارت خارجی مان را رونق دهیم باید به نوع رفتار اعتدال مندانه برسیم، تاکید کرد: اجلاس سران اکو فرصت خوبی است که به بهانه آن کشورهای بزرگ منطقه گردهم آمده و رایزنی کنند، در واقع اصل اجلاس را در جهت اهداف اکو آن قدر مهم نمی دانم که جلسات جانبی نشست در راستای کم کردن تنش بین اعضا اکو می تواند موثر و مفید باشد.

ادامه مطلب ...
popup