🔺 بازهم راهی که به پول نمی‌رسد!

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بازهم راهی که به پول نمی‌رسد!

🔺 بازهم راهی که به پول نمی‌رسد!

🔹 وزارت اقتصاد در حالی تمرکز خود را بر تامین کسری بودجه از طریق فروش اموال مازاد قرار داده است که این گزینه در طول سال‌های گذشته نتوانسته درآمدی برای دولت‌ها داشته باشد و در بودجه پارسال نیز که مبلغ بالایی برای فروش اموال مازاد به عنوان منابع درنظر گرفته شده بود، محقق نشد و دولت را از این محل با کسری مواجه کرد.

ادامه مطلب ...
popup