🔺 فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ایران و آلمان در مدیریت کرونا به وجود آمد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • بین الملل
  • 🔺 فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ایران و آلمان در مدیریت کرونا به وجود آمد

🔺 فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ایران و آلمان در مدیریت کرونا به وجود آمد

🔹 مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به سفر تیمی از موسسه روبرت کخ آلمان به دعوت مرکز مبارزه با بیماری های واگیر وزارت بهداشت به ایران، گفت:‌ فرصت خوبی برای تبادل تجربیات ایران و آلمان در مدیریت کرونا به وجود آمده است.

ادامه مطلب ...
popup