🔺 ویس کرمی: در مورد ضرورت قانون‌گذاری برای نگهداری حیوانات تردیدی نداریم

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 ویس کرمی: در مورد ضرورت قانون‌گذاری برای نگهداری حیوانات تردیدی نداریم

🔺 ویس کرمی: در مورد ضرورت قانون‌گذاری برای نگهداری حیوانات تردیدی نداریم

🔹 یکی از امضاکنندگان طرح «صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک» با بیان اینکه قانون مشخصی برای نگهداری از حیوانات خانگی وجود ندارد،‌ گفت: در مورد اصل قانون گذاری و ضرورتش تردیدی وجود ندارد ما باید متناسب با فرهنگ خود این مشکل را که در آن خلاء قانونی داریم رفع کنیم.

ادامه مطلب ...
popup