🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های نهم تا هیجدهم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های نهم تا هیجدهم

🔺 تئاتر در ۱۰۰ روز نخست وزارت فرهنگ؛ گام‌های نهم تا هیجدهم

🔹 سکانداری محمدمهدی اسماعیلی در وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی در حالی سوم آذر ۱۴۰۰ نزدیک به ۹۰ روز می‌شود که وی در این بازه زمانی ۱۸ گام مهم و اجرایی را در آسیب‌شناسی و توسعه هنرهای نمایشی برداشته است؛ در این گزارش بر ۹ گام بعدی او درنگ می‌کنیم.

ادامه مطلب ...
popup