🔺 رئیسی: به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 رئیسی: به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

🔺 رئیسی: به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود

🔹 رئیس جمهور با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.

ادامه مطلب ...
popup