🔺 افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده/وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده/وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

🔺 افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده/وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

🔺 افزایش ۳برابری سرعت اینترنت در سال آینده/وضعیت اینترنت ثابت مطلوب نیست

🔹 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امکان دارد سال آینده سرعت حداقلی مصوب در پروانه اپراتورها را از ۲ مگابیت بر ثانیه به چهار یا ۶ مگابیت برثانیه برسانیم، چرا که همه چیز رو به پیشرفت است و برای استفاده بهینه از حوزه فناوری باید سرعت اینترنت ارتقا پیدا کند.

ادامه مطلب ...
popup