🔺 بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو محکوم شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو محکوم شد

🔺 بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو محکوم شد

🔺 بحرین در قضیه فیوچر بانک، به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو محکوم شد

🔹 رئیس اسبق بانک مرکزی گفت:یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت محکوم کرد.

ادامه مطلب ...
popup