🔺 واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران به برخی واکنش‌ها نسبت به بحران جهانی پناهجویان

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران به برخی واکنش‌ها نسبت به بحران جهانی پناهجویان

🔺 واکنش معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران به برخی واکنش‌ها نسبت به بحران جهانی پناهجویان

🔹 معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با انتشار نامه ای به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ، خواستار حمایت از پناه جویان به موجب تکلیف حقوق بشری شد.

ادامه مطلب ...
popup