🔺 اجازه ندهیم هنر آیینی و ملی تعزیه از دست برود

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 اجازه ندهیم هنر آیینی و ملی تعزیه از دست برود

🔺 اجازه ندهیم هنر آیینی و ملی تعزیه از دست برود

🔹 پژوهشگر نامدار تعزیه گفت: با وجود حمایت‌ها از تعزیه پس از انقلاب اسلامی و تلاش‌های فردی، اقدامات با توجه به اهمیت و جایگاه هنر شبیه‌خوانی کافی نیست، باید دست به دست هم داده و اجازه ندهیم این هنر آیینی و ملی از دست برود.

ادامه مطلب ...
popup