🔺 جزئیات برنامه سازمان بورس برای حمایت از سهام‌داران خرد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 جزئیات برنامه سازمان بورس برای حمایت از سهام‌داران خرد

🔺 جزئیات برنامه سازمان بورس برای حمایت از سهام‌داران خرد

🔹 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از انتشار اوراق اختیار تبعی، برای حمایت از سهامداران خرد خبر داد و افزود: سازمان از دیگر شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگ که تاکنون اوراق اختیار تبعی را منتشر نکرده اند، خواسته است، در سررسید ها و قیمت های متنوع تر این اوراق را منتشر کنند.

ادامه مطلب ...
popup