🔺 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

🔺 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد

🔹 بر اساس احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، منابع مالیاتی حوزه زمین و ساختمان به صندوق ملی زمین و مسکن اختصاص می‌یابد؛ همچنین مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی برنامه‌های حمایتی مسکن یک میلیون تومان تعیین شده است.

ادامه مطلب ...
popup