🔺 مازوت سهم قابل توجهی را در آلودگی هوا به خود اختصاص نمی‌دهد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اقتصادی
  • 🔺 مازوت سهم قابل توجهی را در آلودگی هوا به خود اختصاص نمی‌دهد

🔺 مازوت سهم قابل توجهی را در آلودگی هوا به خود اختصاص نمی‌دهد

🔺 مازوت سهم قابل توجهی را در آلودگی هوا به خود اختصاص نمی‌دهد

🔹 مسوول محیط زیست شرکت تولید نیروی برق حرارتی ایران گفت: مازوت سهم قابل توجه و عمده‌ای را در آلودگی هوا به خود تخصیص نمی‌دهد وبه استناد آمار و اطلاعات موجود از سال ۹۴ تاکنون ۱۸ درصد روزهای آلاینده متوجه آلاینده ازن و ۸۸ درصد متوجه آلاینده ذرات بوده است.

ادامه مطلب ...
popup