🔺 بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات محکوم شد

Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • سیاسی
  • 🔺 بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات محکوم شد

🔺 بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات محکوم شد

🔺 بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات محکوم شد

🔹 رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد.

ادامه مطلب ...
popup