🔺 زنان در قدرت؛ چند کشور اروپایی رهبران زن دارند؟

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 زنان در قدرت؛ چند کشور اروپایی رهبران زن دارند؟

🔺 زنان در قدرت؛ چند کشور اروپایی رهبران زن دارند؟

🔹 ماگدالنا اندرسون اولین نخست وزیر زن در سوئد شد، اما وی در اقلیت قرار دارد، به طوری که فقط پنج بانوی دیگر سکان هدایت کشورهایشان در اتحادیه اروپا را برعهده دارند که شامل فنلاند، استونی، لیتوانی، دانمارک و آلمان هستند.

ادامه مطلب ...
popup