🔺 سنگ نگاره‌های نقش رستم در دست مرمت

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 سنگ نگاره‌های نقش رستم در دست مرمت

🔺 سنگ نگاره‌های نقش رستم در دست مرمت

🔹 نقش برجسته پیروزی شاپور ساسانی بر امپراتور روم از مهم‌ترین سنگ نگاره‌های نقش رستم در شهرستان مرودشت پس از گذشت بیش از هزار و ۷۰۰ سال آسیب‌های فراوانی دیده است و اکنون برای مرمت این اثر تاریخی، کارشناسانی در تراز بین المللی دست به کار شده اند.

ادامه مطلب ...
popup